Beclenarii care locuiesc în cele zece blocuri „de la stradă” alese în programul de reabilitare cu ajutorul banilor europeni trebuie să se prezinte la Primăria Beclean cu o copie de buletin! Altfel, riscă excluderea blocului în care locuiesc din proiectul mult așteptat și coordonat de ADR Nord-Vest, prin care se va face anveloparea termică la standarde europene. 

Problema este că, potrivit legii, pentru demararea proiectului este obligatoriu ca locatarii să fie constituiți în asociații de proprietari. Ca să facă asta, proprietarii de apartamente trebuie să prezinte la Primăria Beclean o copie după cartea lor de identitate, administrația locală ocupându-se mai departe de procedurile specifice. Este nevoie cel puțin 50+1 dintre locatari, altfel blocul nu va beneficia de finanțare.

Cei care nu au predat deja o copie după actul de identitate Primăriei, mai pot face asta și luni. Trebuie să se grăbească însă, deoarece procedurile de finanțare au intrat pe ultima sută de metri, iar dosarele trebuie finalizate de urgență.

Potrivit unor surse din Primărie, patru din cele  zece blocuri propuse riscă să nu poată intra în programul de anvelopare termică din cauză că locatarii nu au predat încă o copie de buletin, refuzând practic să formeze asociații de proprietari.

Vă amintim faptul că administrația locală beclenară a anunțat în luna aprilie că s-au înaintat către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) toate documentaţiile tehnice privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din oraş.

Practic, a fost vorba de prima etapă din programul administraţiei locale prin care s-a urmărit realizarea izolării termice şi reabilitarea tuturor blocurilor din Beclean.

„Această etapă va cuprinde o listă de zece blocuri aprobate de către Consiliul Local să fie incluse în proiecte care vizează îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe, finanţate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Astfel, prin axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, va fi posibilă materializarea demersurilor autorităţilor locale beclenare în vederea modernizării blocurilor din oraş, obiectiv aflat şi în Strategia de dezvoltare locală a oraşului Beclean pentru perioada 2014 – 2020”, a transmis Primăria Beclean în luna Aprilie, prin intermediul unui comunicat de presă remis redacției Știri din Beclean.

Potrivit sursei citate, proiectele tehnice, inclusiv detaliile de execuţie, au fost finalizate şi se află în evaluarea conformităţii lor de catre Serviciul Tehnic al Primăriei oraşului Beclean.

„Valoarea totală a acestor proiecte de modernizare urbană care urmează să fie depuse la sediul ADR Nord-Vest în vederea finanţării prin fonduri europene este de 6.453.651,46 lei, adică 1.448.000 euro”, se mai precizează în comunicatul Primăriei.

Care sunt blocurile care au intrat în programul de anvelopare termică cu bani europeni? 

Blocurile de locuinţe care vor intra în această primă etapă de reabilitare termică şi modernizare la Beclean, precum şi valoarea investiţiilor la fiecare bloc în parte, stabilite de către proiectanţi, sunt următoarele:

1. Bloc A32, strada 1 Decembrie 1918,nr. 16 – 508.729,37 lei (114.000 euro)

2. Bloc A 44, Piaţa Libertăţii, nr. 6 – 865.169,22 lei (194.000 euro)

3. Bloc F 2, Piaţa Libertăţii, nr. 12 – 729.829,65 lei (183.000 euro)

4. Bloc B 20, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 20 – 824.598,59 lei (207.000 euro)

5. Bloc B 19, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19 – 681.583,92 lei (153.000 euro)

6. Bloc E 1-2, Aleea Zorilor, nr. 7-9 – 815.961,52 lei (183.000 euro)

7. Bloc A 2, strada 1 Decembrie 1918, nr. 4 – 286.001,68 lei (64.000 euro)

8. Bloc A 40, strada Grigore Silaşi, nr. 1 – 632.709,42 lei (142.000 euro)

9. Bloc D 1-2, strada 1 Decembrie 1918, nr. 2 – 296.636,81 lei (66.000 euro)

10. Bloc D 1-2, strada 1 Decembrie 1918, nr. 6 – 812.431,28 lei (182.000 euro)

Ce presupun lucrările, conform proiectului tehnic:

* izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;

* izolarea termică a faţadei – parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;

* închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;

* repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

* izolarea termică a planşeului peste subsol, unde sunt prevăzute apartamente la parter;

* modernizarea instalaţiilor de termoficare la nivelul subsolului, acolo unde este cazul.

Prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1., Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale, oraşul Beclean îşi va continua modernizarea din punct urbanistic şi arhitectural, aspectul blocurilor de locuinţe urmând să se schimbe radical, aşa cum stă bine unui oraş aflat în plină ascensiune şi dezvoltare turistică şi economică. De asemenea prin implementarea acestor proiecte locuitorii Becleanului deţinători de apartamente vor reuşi să facă importante economii băneşti, ca urmare a să unor costuri mai mici la facturile de încălzire, datorate îmbunătăţirii performanţelor energetice a locuinţelor.