Anunț privind acordarea unor facilităţi şi măsuri fiscale potrivit legii, în contextul stării de urgenţă decretate în anul 2020. Termen prelungit: 31.03.2021. 

Primăria Beclean anunță aprobarea la nivelul orașului Beclean a unor facilităţi fiscale de anulare a majorărilor de întârziere datorate pentru neplata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, la data de 31.03.2020, în condițiile în care până la data de 31.03.2021 restanțierii persoane fizice și juridice achită obligațiile la zi (impozite și majorări ulterioare datei de 31.03.2020).

Procedura de acordare aprobată prin HCL 2/15.01.2021 se poate consulta pe site-ul primăriei și la Compartimentul Impozite și Taxe locale din cadrul Primăriei Orașului Beclean.