Cei care doresc să acceseze fonduri europene în valoare de 100.000 de euro pe măsura M7–M7.3.a/6C, adică pe „infrastructura broadband”, trebuie să știe că Asociația Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor a prelungit apelul de selecție pentru acest tip de proiecte.

Mai precis, proiectele prin care se poate facilita accesul persoanelor din mediul rural la internet, adică acele proiecte de „sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda largă cu o alocare financiară pe sesiune de 100.000 euro” se mai pot depune până în data de 15 decembrie.

Conform măsurii, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 100.000 euro, astfel că valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) în euro/proiect nu poate depăși 100.000 euro.

Asociația Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor precizează că „intensitatea sprijinului este de 90% pentru proiecte generatoare de venit cu utilitate publică”.

Cine sunt beneficiarii eligibili:

Conform sursei citate, beneficiarii eligibili sunt :

  •  Agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC;
  • GAL, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice.
  • Entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice.

Pentru informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii din cadrul apelului de selecție, precum și cerințele de conformitate și eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească vă rugăm să consultați ”Ghidul solicitantului pentru Măsura M7–M7.3.a/6C Infrastructură broadband” elaborat de GAL, aferent acestei măsuri, disponibil pe site-ul Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR, la secțiunea GHIDUL SOLICITANTULUI LEADER 2014-2020.

Descrierea criteriilor de selecție și punctajul acordat fiecărui criteriu în parte pentru măsura lansată prin prezentul apel de selecție sunt afișate/publicate la sediul GAL și pe site-ul www.galtinutulhaiducilor.ro la secțiunea APELURI DE SELECȚIE.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este publicată pe pagina web www.galtinutulhaiducilor.ro la secțiunea PROCEDURI de LUCRU.

Care este termenul limită?

Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisă în perioada 20.07.2017- 15.12.2017. Termenul limită de depunere a proiectelor este 15.12.2017 ora 14.00.

Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție al GAL. GAL va notifica în scris și prin intermediul site-ului propriu pe toți solicitanții, cu privire la rezultatul evaluării cererilor de finanțare depuse la sediul GAL.

Unde este sediul GAL?

Pentru a consulta varianta detaliată a apelurilor de selecție în format inscripționat pe suport electronic sau cea pe suport tipărit vă rugăm să vă adresați Biroului administrativ la sediul Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR situat în orașul Beclean, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud, de luni până vineri, între orele 10.00-14.00.

Proiectele se depun la sediul Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR, oraș BECLEAN, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud.

Datele de contact ale Asociației PARTENERIAT GAL Ținutul Haiducilor unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare sunt următoarele:
Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR Adresa: BECLEAN, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud Tel: 037-1408616 Fax: 037-2255592 E-mail: secretariat@galtinutulhaiducilor.ro

 

Sursa foto: alba24.ro