Centrul Școlar de Educație Incluzivă (CSEI) Beclean și-a prezentat joi oferta educațională și rezultatele foarte bune obținute de-a lungul timpului în cadrul unui eveniment numit „Școala, părinții și comunitatea, parteneri în educație”.

Directorul CSEI, Prof. Gabriela Rusu​ și directorul adjunct Prof. Emese Székely le-au prezentat tuturor participanților, oficialități sau părinți, oferta educațională promovând totodată valorile pe care se bazează tot colectivul CSEI Beclean.

„Calitatea în educație înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condițiilor pentru cea mai bună, completă și utilă dezvoltare. Calitatea este dependentă de valorile societății în care funcționează sistemul respectiv de educație. Școala de astăzi este un spațiu al confruntărilor și al conflictelor. O asemenea realitate obiectivă impune un mod de abordare total diferită de metodele și practicile utilizate până nu de mult de cadrele didactice. Transformările profunde care au loc în sfera învățământului românesc determină cadrele didactice să-și analizeze continuu experiența acumulată, să o adapteze la cerințele actualei societăți și mai ales la condițiile concrete întâlnite în clasă.

Noile demersuri educaţionale redimensionează atât statutul cât şi sarcinile cadrelor didactice, care trebuie să devină manageri de educaţie, prin intermediul unor proiecte/programe educative operaţionale, adecvate ethos-ului unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităţii locale, proiecte/programe desfăşurate pe baza unor convenţii/ contracte de parteneriat. Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o necesitate a activităţii didactice. Actul educaţional are o eficienţă sporită dacă este implicată şi familia, cu condiţia de a se stabili un cod unitar de cerinţe. În urma colaborărilor constante cu părinţii, aceştia au posibilitatea de a-şi cunoaşte mai bine copiii şi modul acestora de manifestare în cadrul grupului, îşi însuşesc procedee educative adecvate pe care le pot aplica în educaţia copilului. Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Încheierea și derularea parteneriatelor educaționale au ca factor fundamental comunicarea. În acest sens managerii școlii trebuie să desfășoare activități intense pentru informarea partenerilor cu toate datele necesare derulării programelor, pentru ca aceștia să primească informații clare, complete și într-un timp oportun. Implicarea elevilor în diferite proiecte unde își pot exprima liber creativitatea, imaginația și inteligența atrage după sine promovarea imaginii școlii. Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă”, este argumentul prezentat de conducerea CSEI Beclean în susținerea celor prezentate în cadrul proiectului.

La eveniment au participat: Vasile Puica – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Nicolae Moldovan – primarul Oraşului Beclean, Ştefan Mathe – viceprimar al Oraşului Beclean, Daniela Hudrea – inspector şcolar al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa—Năsăud, Luciana Sidor – director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Vasile Cherhaţ – preot la Biserica Ortodoxă nr.1 Beclean, Flaviu Giurgiuca – consilier judeţean, George Gavriluţiu – reprezentant al Centrului de Protecţia Copilului Beclean.

Puteți vedea mai multe fotografii de la eveniment pe pagina CSEI Beclean.