Serviciul public comunitar local de evidenţa persoaneiinformează cetățenii de faptul actele de identitate expirate sunt în continuare considerate valabile pe perioada stării de alertă și încă 90 de zile după încetarea stării de alertă de pe teritoriul României.

În sprijinul celor care doresc în această perioadă informații, Evidența populației pune la dispoziție numărul de telefon 0263 343 949.

Programul de lucru cu publicul este de luni până vineri de la 8.30 la 16.30, adresa fiind strada 1 Decembrie 1918, nr. 39.

Potrivit Legii 55/2020, valabilitatea actelor pe perioada stăriide alertă se prelungește astfel:

Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. Prin excepție, în cazul dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere – cu drept de circulație, se menținenumai valabilitatea celor emise în temeiul art. 111 alin. (1) lit. b),alin. (4) sau (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe toată perioadastării de alertă, precum și pentru o perioadă de 10 zile de la încetarea acestei stări. Pentru aceeași perioadă se menține șivalabilitatea prelungirii dreptului de circulație, dispusă de procuror sau de instanța de judecată potrivit art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.