Societatea Ada Trading SRL anunță finalizarea proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU ADA TRADING S.R.L.”.

Anunt de presa privind finalizarea proiectului_ADA TRADING

COMUNICAT DE PRESĂ – 30 Iunie 2021
Anunț privind finalizarea proiectului
“GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU ADA TRADING S.R.L.”

ADA TRADING S.R.L. cu sediul în BISTRIŢA-NĂSĂUD, localitatea BISTRIŢA, str. B-dul DECEBAL, nr. 35,România derulează, începând cu data de 07.01.2021 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU ADA TRADINGS.R.L.”, RUE195 , co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2-195 din 07-01-2021 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului CLUJ-NAPOCA.

Valoarea proiectului este de 834.813,75 (valoarea totala) din care: 725.925 lei grant si 108.888,75 lei cofinanțare.
Locatia de implementare este situata in BISTRIŢA-NĂSĂUD, localitatea BISTRIŢA, str. B-dul DECEBAL, nr. 35, , telefon 0722496919. Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o
perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor
Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Competitivitate 2014-2020.

Persoană de contact: Ciui Gheorghe
Website: www.badoc.ro, email: adatradingro@yahoo.com, telefon 0722496919