Beclenarii trebuie să știe că au obligația de a arunca gunoaiele în mod selectiv, altfel riscă amenzi de până la 300 de lei! Anunțul a fost făcut joi de către A.D.I. (Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara) Deșeuri Bistrița- Năsăud, care a comunicat printr-un comunicat de presă faptul că Supercom, compania responsabilă de colectarea deșeurilor din județ, nu va mai ridica gunoaiele care nu respectă normele de colectare selctivă de la începutul lui octombrie. 

Altfel spus, cetățenii sunt obligați să se conformeze regulilor și să arunce gunoaiele în mod selectiv: hârtia la hârtie, plasticul și metalul la plastic și metal, iar resturile menajere la resturi menajere. Potrivit celor de la A.D.I. Deșeuri, compania Supercom nu va ridica resturile menajere care conțin materiale reciclabile, iarbă de gazon sau chiar cadavre animaliere (șoareci, pisici, păsări etc), precum și alte resturi pe care le amintim mai jos.

„​Fiecare cetăţean are obligația să depoziteze deşeurile pe trei fracţii, la domiciliu, în recipienţii şi sacii personali. Sunt amenajate platforme cu CONTAINERE SEMI-ÎNGROPATE unde este obligatorie depozitarea deșeurilor în mod selectiv în funcție de culoarea capacului astfel​:

1. Deşeuri Plastic și metal – Ridicăm capacul galben din plastic al containerului şi introducem pe rând câte un obiect de plastic sau metal.Ex. Sticle plastic, saci și pungi plastic , ambalaje plastic , conserve și doze metal, etc.
2. Deşeuri Hârtie şi carton – Ridicăm capacul albastru din plastic al containerului şi introducem sacul în care am depozitat. Pentru fracţiunile mai voluminoase, acestea se introduc pe rând, in bucăţi mai mici . Ex. Hârtie și carton uscat, ambalaje de hârtie și carton uscate, etc.
3. Deșeuri menajere – Fiecare gospodărie dispune gratuit de 1 pubelă de 120 l pentru Deșeurile mixte (menajere). Ex. Resturi alimentare ( mâncare , coji de fructe și legume, coji de ouă) materiale textile, hârtie umedă, etc.
​❗️Operatorul S.C. SUPERCOM S.A., are obligația de a ridica deșeurile reciclabile de pe platformele cu containere semi-îngropate și deșeurile menajere din pubelele negre de 120l deținute de fiecare gospodărie . Pentru deșeurile reciclabile ridicarea se face GRATUIT de către Operator.

❗️Este INTERZISĂ DEPOZITAREA în pubele și pe platformele cu containere semi-îngropate a deșeurilor provenite din:
– Construcții și demolări (moloz, pietre, materiale de construcții, etc)
– Deșeuri voluminoase (mobilier, masă lemnoasă, etc )
– Deșeuri electrice, electronice și electrocasnice (televizoare, mașini de spălat,etc)
– Deșeuri toxice și periculoase (vopsele, uleiuri, solvenți, baterii, etc)
– Deșeuri verzi ( crengi, iarbă/gazon, etc )
– Cadavre animaliere (păsări, rozătoare, câini, pisici, etc)
❗️În cazul în care în pubelele negre de 120 l, destinate deșeurilor menajere se regăsesc deșeuri interzis a fi depozitate, precum și deșeuri reciclabile, există riscul de a nu se ridica pubelele de către Operator.

Pentru detalii privitoare la depozitarea acestor tipuri de deșeuri /sesizări, puteți ​ ​contacta:
A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud tel. 0263/215191 sau S.C. Supercom S.A-Bistrița la numărul unic 0800 800 268 (apelabil GRATUIT).

❗️Conform Art. 24 alin. (6) lit d) din Legea 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităților : “Membrii comunităţilor locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori direcţi sau indirecţi ai serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii:(…)
d) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare, numai în locurile special amenajate;”
Conform Art. 30 alin. (6) din Legea 101/2006:
“(6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei încălcarea dispoziţiilor art. 24 alin. (6) lit. d).””,
se precizează în comunicatul transmis redacției Știri din Beclean de către A.D.I. Deșeuri Bistrița- Năsăud.