Primăria Beclean a semnat de curând contractul de finanțare pentru proiectul “Centrul Recreativ Legacy, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități, amenajări de cai de acces și drumul de legătura cu DJ172”.

Conform documentelor oficiale, proiectul este programat să fie finalizat în 2021.

“Unitatea Administrativ – Teritorială, Oraș Beclean în calitate de Beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 3663/31.12.2018, Cod SMIS 123130, pentru proiectul „CENTRUL RECREATIV LEGACY, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, AMENAJARE CĂI ACCES, DRUM DE LEGATURĂ CU DJ172”.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din orașul Beclean și împrejurimi prin dezvoltarea unor activități de petrecere calitativă a timpului liber, în special a persoanelor provenind din grupuri vulnerabile. Proiectul urmărește dezvoltarea unui Centru Recreativ cu funcțiuni recreative și îmbunătățirea accesului (infrastructurii) către construcția realizată. În cadrul Centrului Recreativ vom oferi programe de gimnastică aerobică, yoga sau fitness, programe de înot, programe dans de societate, programe de alergare, programe de creație, programe de gimnastică de întreținere, educație fizică și sportul recreativ prin care să dezvoltăm abilități formative.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale și amenajarea unui centru cu funcții recreative în orașul Beclean”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul Primăriei Beclean.

Valoarea totală a proiectului este de 22.709.102,47 lei, din care valoarea nerambursabilă prin POR este de 22.135.968,02 lei.

Potrivit documentului citat, data începerii proiectului este 31 decembrie 2018, iar data finalizării proiectului va fi 30 aprilie 2021.

Centrul recreativ Legacy va fi amplasat chiar la intrarea în parcul balnear Băile Figa, unde în prezent se află platoul cu locuri de parcare și sigla cu “Băile Figa”.