Asociația Celtic Transilvania, în colaborare cu Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud și cu Școala Gimnazială „Grigore Silași’’ din Beclean, anunță implementarea proiectului „Recreând lumea celtică”: realizarea machetei unei aşezări celtice. Proiectul este finanțat de la bugetul județului Bistrița-Nasăud pentru activități nonprofit de interes cultural, pentru anul 2016.

Proiectul va fi implementat timp de doua luni, începând cu luna mai 2016. Scopul proiectului vizează conștientizarea, valorificarea și promovarea într-o manieră nouă şi inedită a valorilor istorice locale în rândul elevilor de gimnaziu.

Activitățile proiectului constau în: consolidarea relaţiei muzeu-şcoală printr-o interacţiune mai intensă, nu doar simple vizite la muzeu, ci şi o deplasare în „teritoriu” a muzeului spre alte centre urbane ale judeţului Bistriţa-Năsăud, valorificarea trecutului celtic de pe teritoriul județului nostru de către elevii participanți la proiect prin realizarea machetei tematice „Satul celtic”, conștientizarea și informarea publicului larg prin intermediul unei expoziții itinerante tematice realizate de către elevii implicați în proiect.

Grupul țintă al proiectului este constituit din 12 elevi, ai Școlii Gimnaziale ,,Grigore Silași” membrii ai Cercului de Arheologie.

Valoarea totala a contractului de finantare este de 7.000 lei reprezentând suma alocată proiectului de către Consiliul Județian Bistrița-Năsăud, adică 90% din valoarea totală a proiectului.