Asociația Grupul de Acțiune Local (GAL) Ținutul Haiducilor cu sediul în orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, anunță lansarea proiectului „Dezvoltare prin inovare și tradiție în noul PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR” . 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Măsura 19- Dezvoltare locală LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Submăsura 19.1. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă. Valoarea eligibilă totală a finanțării este de 15.946,80 EURO.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacitătii de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală pentru zona preponderent rurală aflată în partea vestică a județului Bistrița- Năsăud ce cuprinde localitătile de pe afluenții Someșului Mare între Valea Ideciului (Runcu Salvei), Valea Gârboului (Cuzdrioara), Valea Meleșului (Chiochiș) și Valea Lechinței (Lechința).

Prin obiectivele specifice aferente creșterii capacității de colaborare la nivel teritorial, proiectul își propune să informeze actorii interesați de la nivel local (de la cetățeni , la mediul privat, ONG și administrație publică) cu privire la programul LEADER și să mobilizeze actorii interesați din comunitățile locale să se implice în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală (SDL) a teritoriului LEADER ‘Ținutul Haiducilor’”, se precizează într-un comunicat remis redacției Știri din Beclean.

Mai mult, prin obiectivele specifice aferente elaborării Strategiei de dezvoltare locală, realizate în baza unui mix de activități de consultanță și consultare publică proiectul își propune să asigure o consultanță de specialitate în procesul elaborării Strategiei de dezvoltare locală, pentru ca, la final, aceasta să fie conformă cu cerințele sub-Măsurii 19.1 și cu cele mai bune practici în domeniu; să creeze un cadru organizat pentru implicarea actorilor interesați de la nivel local în elaborarea strategiei prin constituirea de grupuri de lucru la nivel de unitate administrativ-teritorială; să consulte efectiv actorii interesați de la nivel local asupra conținutului strategiei și să obțină acordul lor asupra formei finale a acesteia.

Teritoriul Leader acoperit de ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR pentru care se va elabora Strategia de Dezvoltare Locală este format din 19 unități administrative- teritoriale. Are o suprafața de 1.306,16 km2, o populație de 61.045 locuitori cu o densitate de 46,73 loc./ km2. Cele 19 unități administrativ teritoriale sunt: orașul Beclean și comunele: Braniștea, Căianu Mic, Ciceu-Giurgești, Ciceu-Mihăiești, Chiuza, Cuzdrioara, Negrilești, Petru-Rareș, Runcu Salvei, Spermezeu, Tîrlișua, Uriu, Zagra, Matei, Nușeni, Lechința, Șieu-Odorhei, Chiochiș care formează un teritoriu omogen. Din cele 19 unități administrativ teritoriale , cinci nu au fost incluse în GAL-uri finanțate prin LEADER-PNDR 2007-2013, respectiv comunele: Chiochiș, Nușeni, Lechința, Matei, Șieu-Odorhei.