Beclenarii ar putea în curând să beneficieze de transport în comun cu autovehicule electrice, dar și să circule cu biciclete electrice pe piste special amenajate în oraș! Cel puțin asta intenționează administrația locală, care dorește să acceseze un proiect european în valoare de nu mai puțin de cinci milioane de euro, menit să transforme orașul de pe Someș într-un „smart city”. 

În acest sens, Primăria Beclean va realiza în această perioadă un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă cu ajutorul căruia va putea identifica traseele pe care ar urma să circule autovehiculele și bicicletele electrice.

„Întrucât pentru perioada de programare 2014 – 2020 din Programul Operaţional Regional, una din condiţionalităţile pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile pentru realizarea investiţiilor în reţelele de drumuri, infrastructura stradală şi transportul public este existenţa unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă(PMUD), Primăria oraşului Beclean a demarat o serie de proceduri privind elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a localităţii şi identificarea priorităţilor de modernizare, dezvoltare şi extindere a infrastructurii rutiere, stradale şi pietonale. Este vorba un document important pentru dezvoltarea mobilității locuitorilor orașului și pentru funcționalitatea sistemului de transport local, indiferent de modalitatea de deplasare utilizată. Documentul are ca scop principal creșterea accesibilității și mobilității în oraș, referindu-se la nevoile de transport ale locuitorilor. Acesta vizează o mai bună funcționalitate și crearea de legături mai eficiente și cu localitățile din zonă, în contextul în care Becleanul a devenit de câţiva ani o destinaţie turistică importantă din nordul Transilvaniei şi este o localitate în dezvoltare continuă, fiind în acelaşi timp şi centrul Grupului de Acţiune Locală ,,Ţinutul Haiducilor””, se precizează într-un comunicat al Primăriei Beclean, remis redacției Știri din Beclean

Potrivit sursei citate, planul se va baza pe situația existentă în domeniul transportului și va prezenta soluții pe termen scurt, mediu și lung pentru dezvoltarea transportului public, a infrastructurii pentru pietoni și a infrastructurii pentru biciclete, a formelor de transport ecologic, a transportului cu autovehiculul propriu, având în vedere o creștere a siguranței traficului și o mai bună mobilitate a beclenarilor, care să aibă la dispoziție mai multe modalități de transport.

Proiectul va schimba total nu doar fața Becleanului, ci și nivelul de respect față de această localitate cu orientare turistică. În același timp, le oferă cetățenilor măsuri eco de transport. Practic, vom face legătura între Stațiunea Băile Figa și Piața Mare a orașului, Piața centrală, dacă vreți. În această perioadă, până la depunerea documentației necesare, o firmă specializată face un studiu amplu pentru a propune trasee de ocolire a orașului, variante de defluidizare a traficului. Apoi, odată aprobat proiectul vor fi construite traseele alese pe care vor circula autovehiculele electrice, cu tot ce înseamnă infrastructura lor de la A la Z, inclusiv cu puncte de încărcare cu prize electrice, iluminat stradal sau puncte de staționare, cetățenii, dar și turiștii, vor avea practic rute alternative de deplasare, evitând astfel aglomerația de pe DN 17. Vor fi două rute puse astfel la punct, ambele conectate la Băile Figa. Una va fi de la Piața Mare, pe Petru Maior, pe capătul lui Nicolae Bălcescu cu Ion Pop Reteganul, cu ieșire pe către Băile Figa, iar cealaltă va fi din Piața Mare, pe Aleea Gării, spre strada Horea și apoi la Băile Figa. Traseul pentru autovehiculele electrice va merge și pe Codrului, cu ieșire pe drumul județean (n.r. Drumul Rușului) către zona industrială a orașului. Aleea Gării va fi complet modernizată, transformându-se în zonă pietonală, iar de asemena Piața Mare va fi complet cosmetizată, fiind o piațetă asemănătoare celor occidentale. Este un proiect major cu ajutorul căruia vom putea oferi alternative de deplasare prin măsuri eficiente”, a subliniat în exclusivitate pentru Știri din Beclean primarul Nicolae Moldovan.

Potrivit primarului Becleanului, tot în acest proiect va fi înființată o firmă specializată de Transport Local, care va fi practic un serviciu propriu al administrației locale concentrat pe noile mijloace de transport în comun: autobuzele electrice și bicicletele electrice.

În plus, beclenarii vor putea să meargă și la serviciu cu noile mijloace de transport în comun, nu doar la Băile Figa, destinație preferată îndeosebi de turiști.

Ce rol are Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al oraşului Beclean

Concret, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al oraşului Beclean va genera un set de proiecte şi măsuri tehnice cum ar fi crearea unor variante ocolitoare, îmbunătățirea rutelor de transport public, extinderea rețelelor pentru bicicliști, implementarea unor trasee de transport ecologic, trasee de transport turistic, reorganizarea și crearea de noi locuri de parcare, amenajări pentru siguranța pietonilor sau noi reglementări rutiere. Planul de Mobilitate va analiza toate mijloacele de transport: motorizat şi nemotorizat, de pasageri şi de marfă, în mişcare şi staţionare, public sau privat. Traficul pietonal va fi și acesta foarte atent analizat, urmând să fie propuse soluții mai bune și în acest domeniu.

În concluzie, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), va propune o serie de măsuri pentru perioada 2017-2030 menite să contribuie la descongestionarea traficului și reducerea poluării în oraşul Beclean. Totodată, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă urmărește realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea și care să asigure o bună calitate a vieții.

Iată care sunt domeniile vizate:

– transportul în comun;
– transportul nemotorizat;
– intermodalitatea;
– siguranța rutieră urbană;
– transportul rutier (în mișcare și staționar);
– logistica urbană;
– gestionarea mobilității;
– sistemele de transport inteligente.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) va contura strategii, iniţiative de politici, proiecte cheie şi priorităţi în vederea unui transport durabil, care să susţină creşterea economică durabilă, inclusiv din punct de vedere social şi al protecţiei mediului în zona oraşului Beclean.

Proiecte dedicate reducerii poluării

Vă amintim faptul că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 12 aprilie 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Printre condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI și POR/2017/3/3.2/1/BI, se află: Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.