Senatorul Ioan Deneș (PSD) este, începând de marți, noul președinte al Comisiei pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului din cadrul Senatului României!  

Decizia de numire a sa ca președinte al acestei comisii permanente a Senatului a fost luată în data de 28 iunie 2016.

De asemenea, beclenarul mai face parte și din Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică.

Vă amintim faptul că beclenarul Ioan Deneș este parlamentar ales din partea PNL în colegiul uninominal 2, din Circumscripţia electorală nr.06 Bistriţa-Năsăud, din dececmbrie 2012. În februarie 2014, senatorul Ioan Deneș a decis să treacă la PSD.

Care este rolul Comisiei pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului?

Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului este structură internă de lucru a Senatului constituită în scopul pregătirii activităţii de legiferare, pentru realizarea funcţiei de control parlamentar, precum şi pentru îndeplinirea altor însărcinări primite de la Biroul Permanent sau de la Plenul Senatului în domeniul său de activitate.

În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului: a) examinează proiecte şi propuneri legislative în vederea elaborării rapoartelor şi avizelor; b) solicită rapoarte, informaţii sau documente de la autorităţile publice; c) efectuează anchete parlamentare şi prezintă rapoartele Biroului permanent; d) controlează modul în care ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice îndeplinesc Programul de guvernare în domeniul ei de activitate.

Preşedintele comisiei, Ioan Deneș, asigură reprezentarea comisiei în raporturile cu Biroul permanent şi cu celelalte comisii, conduce şedinţele comisiei, invită persoane din afara comisiei să participe la lucrările acesteia, are acces sau poate desemna un reprezentant al comisiei la şedinţele altor comisii care examinează lucrări ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce, semnează rapoartele şi celelalte acte elaborate de comisie şi îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de regulamentul comisiei sau stabilite prin votul majorităţii membrilor acesteia.