Pentru Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027 a Asociației Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor, s-a decis consultarea populației din teritoriul GAL, pentru a putea reuși o mai bună prioritizare a intervențiilor: Dezvoltarea formelor asociative, Promovarea și conservarea patrimoniului, Inovarea prin conceptul Smart Village, Dezvoltarea infrastructurii locale, Înființarea de START-UP-uri non-agricole, Consolidarea infrastructurii turistice, Schimb de bune practici și cooperare între comunități, Servicii sociale pentru populație, Promovarea integrării sociale.
A fost postat pe pagina de Facebook a Asociației Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor un sondaj cu următorul mesaj:
„Fiecare răspuns contează! Care dintre următoarele intervenții din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027 credeți că trebuie să fie o prioritate?
☑️ 𝑃𝑢𝑡𝑒𝑡̦𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑖 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡̦𝑖𝑖, 𝑑𝑎𝑟 𝑝𝑢𝑡𝑒𝑡̦𝑖 𝑎𝑑𝑎̆𝑢𝑔𝑎 𝑖̂𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑖 𝑠̦𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑙𝑒.
☑️Să distribuiți acest sondaj, ca să ajungă în toate comunitățile din teritoriul GAL Ținutul Haiducilor.
Astfel, oamenii comunităților GAL Ținutul Haiducilor au avut șansa de a alege prioritizarea intervențiilor viitoare.