“Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Beclean” a primit undă verde, contractul de finanțare fiind semnat.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A – “Clădiri rezidențiale”.

“Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea calității vieții urbane din orașul Beclean prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice la nivelul a nouă blocuri de locuințe prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței locatarilor accestor blocuri – beneficiari direcți ai investiției”, se precizează într-un comunicat publicat pe site-ul Primăriei Beclean.

Vă amintim, cele nouă blocuri de la stradă care vor fi reabilitate termic sunt: blocurile de locuințe nr. 19 bl. 19 și nr. 20 bl. 20 – str. Mihai Kogălniceanu, blocurile de locuințe nr. 12, bl. F2 și nr. 6, bl. A44 – Piața Libertății, blocurile de locuințe nr. 2, bl. D1-2, nr. 4, bl. A2, nr. 6, bl D1-2 nr. 16, bl. A32 – str. 1 Decembrie 1918 și blocurile de locuințe nr. 7-9, bl. E1-2 – str. Zorilor.

”Obiectivele specifice ale proiectului sunt: reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră, creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Beclean prin sporirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, reducerea consumului anual de energie primară și reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire. Valoarea totală a proiectului este de 9.760.512,92 lei, din care valoare nerambursabilă POR: 5.391.327,94 lei”, mai scrie în comunicat.

Potrivit calendarului acestui proiect, reabilitarea termică a celor nouă blocuri va fi gata în 31 ianuarie 2021. Data începerii proiectului a fost data de 25 februarie 2019.

Vă amintim faptul că toți beclenarii care locuiesc la bloc au fost invitați de către Primăria Beclean să constituie Asociații de Peoprietari, în așa fel încât să se poată obține noi fonduri europene pentru reabilitarea tuturor blocurilor din oraș.

La reabilitarea termică a blocurilor de locuințe cu fonduri europene proprietarii trebuie să plătească o cotă minimă, iar suma totală ar putea fi defalcată în mai multe tranșe și plătită ulterior Primăriei Beclean.

Citiți și câteva detalii tehnice despre lucrările propuse, la finalul articolului următor:

Care sunt primele blocuri din Beclean care vor intra în programul de reabilitare termică – FOTO